Request to submit assessment in te reo Māori

Ka taea e koe te tono e tuku pai ai tō aromatawai i roto i te reo Māori.

Me tutuki i ēnei e whai ake nei:

  • Me tono ā-tuhi mai, engari kia kaua e iti iho i te whā wiki i mua i te katinga o te aromatawai e tonoa ana.
  • Ki te kore e whai i tētahi kaimāka matatau ki te reo o tō kaupapa, ka whakapākehātia tō aromatawai e tutuki pai ai te wāhanga aromātai me te wāhanga whakataurite. Ka whakamōhio atu ki te ākonga mēnā ka mākahia nā runga i te whakawhitinga reo.
  • Ka whakahokia ngā kōrero mō te aromatawai i roto i te reo Māori me te reo Pākehā.

The following conditions apply:

  • Learners should apply in writing as soon as possible and prior to the assessment due date.
  • If a suitable marker fluent in te reo Māori and the subject matter cannot be found, assessments will be translated for marking, review and moderation purposes. The learner will be notified that the assessment will be marked on the translation.
  • Feedback on the assessment will be in te reo Māori and English. 

 Please email any queries to exams@openpolytechnic.ac.nz

Personal details

no
Address not showing? enter it manually.
Start typing your address - we'll look it up in the NZ Post database.
Want to automatically find a NZ address? - look it up.

E tono ana au kia tuku i āku/tāku aromatawai i roto i te reo Māori.

(Tēnā whakatakotohia te ingoa o tō kōhi, te nama o tō kōhi, me ngā aromatawai e hāngai ana (e.g. CON101, ngā aromatawai katoa; CON102, Assessment 1 anake etc):

Course NameCourse CodeAssessment number(s)